Shanghai tex (1)
Shanghai tex (1)
Shanghai Tex
Shanghai Tex
Shanghai Tex (2)
Shanghai Tex (2)
Shanghai Tex(3)
Shanghai Tex(3)

Like us on

Buy it on


 No.16 Dongwangjiazhai Yingqian Village, Zhuqiao Town, Pudong District, Shanghai, 201202 China
 Tel: +86 21 65869641
Fax: +86 21 51062206
Email: webmaster@kearing.com