China(DONGGUAN)Int’l Sewing Machinery & Accessories Show

China(DONGGUAN)Int’l Sewing Machinery & Accessories Show(1)
China(DONGGUAN)Int’l Sewing Machinery & Accessories Show(1)
China(DONGGUAN)Int’l Sewing Machinery & Accessories Show(2)
China(DONGGUAN)Int’l Sewing Machinery & Accessories Show(2)

Like us on

Buy it on


 No.16 Dongwangjiazhai Yingqian Village, Zhuqiao Town, Pudong District, Shanghai, 201202 China
 Tel: +86 21 65869641
Fax: +86 21 51062206
Email: webmaster@kearing.com