China(DONGGUAN)Int’l Sewing Machinery & Accessories Show

China(DONGGUAN)Int’l Sewing Machinery & Accessories Show(1)
China(DONGGUAN)Int’l Sewing Machinery & Accessories Show(1)
China(DONGGUAN)Int’l Sewing Machinery & Accessories Show(2)
China(DONGGUAN)Int’l Sewing Machinery & Accessories Show(2)

No.16 dongwangjiazhai, Yingqian Village, Zhuqiao Town, Pudong District,

201202 Shanghai, China
   Tel: +86 21 55211762
Fax: +86 21 51062206
Email: webmaster@kearing.com