Beijing Int'l Sewing Machinery Show

Beijing Int'l Sewing Machinery Show (1)
Beijing Int'l Sewing Machinery Show (1)
Beijing Int'l Sewing Machinery Show (3)
Beijing Int'l Sewing Machinery Show (3)
Beijing Int'l Sewing Machinery Show (4)
Beijing Int'l Sewing Machinery Show (4)

No.16 dongwangjiazhai, Yingqian Village, Zhuqiao Town, Pudong District,

201202 Shanghai, China
   Tel: +86 21 55211762
Fax: +86 21 51062206
Email: webmaster@kearing.com